Delta Radio Communicatie Ondersteuning

In het verleden is gebleken dat er bij uitval van het openbare communicatienetwerk behoefte is aan een back-up voorziening. In dit kader wordt vaak verwezen naar de “grote rampen” als de watersnoodramp in 1953, de Tsunami in 2004, de orkaan Katrina in 2005 en de aardbeving in Nepal in 2015 waar zendamateurs de verbindingen vanuit het getroffen gebied naar de buitenwereld tot stand brachten.

Maar ook dichter bij huis, in onze eigen provincie, kan uitval van openbare communicatie voorkomen. Dit hoeft niet altijd gepaard te gaan met een grote natuurramp, maar kan ook een technische oorzaak hebben. Denk bijvoorbeeld aan uitval van het telefonienet. Ook in die gevallen is het belangrijk om op korte termijn een alternatieve communicatielijn op te kunnen bouwen tussen twee of meer belangrijke punten. In Zeeland is sinds 2004 een vereniging, bestaande uit mensen in het bezit van een radiozendmachtiging, actief om dit laatste tot stand te brengen.

In samenwerking met de Zeeuwse gemeenten en Veiligheidsregio Zeeland is een netwerk van vast voorbereide locaties opgezet, vanwaar we snel en eenvoudig een verbinding op kunnen zetten. Dit betreffen o.a. de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom, de brandweerkazernes Terneuzen Koegors, Burgh-Haamstede, Borssele, Vlissingen Olympiaweg en Middelburg Stromenweg, het Actiecentrum brandweer aan de Segeerssingel in Middelburg, Omroep Zeeland in Oost-Souburg en de 13 gemeentehuizen. Daarnaast heeft DRCO de beschikking over een hoog gelegen bunker op Schouwen-Duiveland welke ingezet kan worden voor linkverbindingen buiten Zeeland.

Klik hier voor de folder (pdf).

Ketenpartner van Veiligheidsregio Zeeland