DRCO onzichtbaar maar tóch aanwezig

DRCO is een vrij onzichtbare organisatie die maar weinig op de voorgrond treedt. Het zijn juist ambtenaren van bijvoorbeeld de 13 Zeeuwse gemeenten die met DRCO regelmatig kennismaken.

Dat komt omdat de organisatie van DRCO ieder jaar de antennes controleren op bijvoorbeeld de 13 gemeentehuizen. Maar ook bovenop de meldkamer in Bergen op Zoom, enkele brandweerlocaties in Zeeland, het gebouw van Omroep Zeeland en een groot antennepark in Walsoorden behoren tot de opkomstplaatsen van DRCO leden die noodcommunicatie beoefenen.

Tijdens het testen van de antennes kan het voorkomen dat we tegelijkertijd een communicatie oefening houden. Juist op de derde donderdagavond van de maand zijn DRCO leden onderweg om te testen met zowel de materialen op verschillende opkomstlocaties als ook de eigen apparatuur die we gebruiken.

Hoe minder de meldkamer Bergen op Zoom ons moet oproepen via P2000, hoe beter voor energiebedrijven en eindgebruikers, want anders is er ergens in Zeeland of omstreken spanningsuitval waardoor wij in actie zouden kunnen komen om (nood)communicatie toe te passen.

We oefenen dus maandelijks, en komen in heel de provincie. Op voornoemde locaties maar ook gewoon in het veld met een 6 meter antennemastje bij een dorpshuis, een wijkgebouw, nabij een verkeerspost of vanuit onze eigen locatie in het Regionaal Coördinatie Centrum aan de Segeerssingel in Middelburg.

Naast onze beschikbare communicatiespecialisten loopt er ook een groep van zeven personen om de beurt piketdienst voor de meldkamer. Deze Adviseurs Radio Communicatie Ondersteuning (ARCO’s) zijn het eerste aanspreekpunt voor de Calamiteiten Coördinator van de meldkamer in Bergen op Zoom.

En dit 24 uur per dag, zeven dagen in de week, 52 weken per jaar.

Een oefening bijwonen ? Neem contact op met ons secretariaat.

Gemeentehuis Tholen

DRCO op opendag Watersnoodmuseum

DRCO was zaterdag 3 februari 2024 weer te gast in het watersnoodmuseum in Ouwerkerk tijdens de jaarlijkse opendag. Naast het uitleggen wat de rol was van de radiozendamateurs in 1953, hebben we ook weer uitleg gegeven over noodcommunicatie anno nu en de rol van DRCO.

Jaarlijks komen er meer dan 1500 bezoekers op de open dag en uit het verleden is gebleken dat onze aanwezigheid erg op prijs wordt gesteld. De meeste bezoekers nemen graag kennis van onze organisatie en waartoe wij in staat zijn.

Naast DRCO was er ook een origineel zendstation uit de jaren ’50 aanwezig op “kanaal 3700” in AM en CW. Voor de jeugd bestond er de mogelijkheid om je eigen naam in morse te seinen.

Naast Rescue Zeeland is deze jaarlijkse opendag dé gelegenheid voor bezoekers om kennis te maken met de organisatie van DRCO (noodcommunicatie).

DRCO aanwezig op Rescue Zeeland

Woensdag 9 augustus 2023 zal de organisatie van DRCO te gast zijn bij het twee-jaarlijks evenement Rescue Zeeland dat gehouden zal worden op de boulevards van Vlissingen .

De Vrijwilligers van DRCO laten deze dag zien waartoe men in staat is: noodcommunicatie verzorgen t.b.v. de Veiligheidsregio Zeeland en de 13 Zeeuwse gemeenten.

Hoe gaat men te werk na alarmering via P2000 ? Welke mogelijkheden heeft DRCO ? Met wie werkt DRCO samen ? Welke middelen gebruikt DRCO ? Kun jij ook toetreden tot DRCO ?

We geven graag antwoord op deze (en andere) vragen. Wees welkom woensdag 9 augustus bij onze informatiestand in Vlissingen! Meer via rescuezeeland.nl/

DRCO krijgt bijscholing over Crisisbeheersing

Donderdag 26 mei 2023 was de organisatie van DRCO te gast bij de VRZ (Veiligheidsregio Zeeland) in Middelburg voor bijscholing over Crisisbeheersing.

Zowel de vrijwilligers als de piketmedewerkers van DRCO kregen deze avond uitleg over de huidige structuur van de Crisisorganisatie binnen de VRZ en wat er zoal komt kijken bij opschaling vanaf GRIP 1 en verder.

Ook is een rondleiding gegeven bij het ROT (Regionaal Operationeel Team) en de secties van Bevolkingszorg, brandweer, GHOR, politie, informatiemanagement en crisiscommunicatie.

Als laatste is een bezoek gebracht aan het DRCC (DRCO Regionaal Coördinatie Centrum) wat gevestigd is op de andere vleugel van het gebouw. Daar kan de organisatie van DRCO bij langdurige stroomuitval of andere soortgelijke calamiteiten contact leggen met o.a. de 13 Zeeuwse gemeentehuizen, Omroep Zeeland, B-EARS in Vlaanderen en het OC (Operationeel Centrum) in Bergen op Zoom (Meldkamer ambulance, brandweer en politie Zeeland – West-Brabant).

Voor meer informatie over Crisisbeheersing klik hier.

Jaarlijke oefening met B-EARS Knokke-Heist

Woensdag 14 december 2022 vond een communicatie oefening plaats tussen DRCO / DARES en de Belgische organisatie (noodcommunicatie): B-EARS. Ieder jaar vind deze oefening plaats tussen Zeeland (NL) en West-Vlaanderen (B).

B-EARS is in België dé organisatie van zendamateurs die noodcommunicatie verzorgen voor de overheids, waaronder B-EARS West-Vlaanderen alwaar voor deze oefening de locatie ONZ in Knokke-Heist is gebruikt.

DRCO was voor deze (jaarlijkse) oefening met enkele zendamateurs ingezet vanuit het DRCC (DRCO Regionaal Coördinatie Centrum) van de veiligheidsregio Zeeland in Middelburg alwaar bij opschaling vanaf GRIP 2 verschillende eenheden zoals brandweer, politie, GHOR, Bevolkingszorg en Defensie samenkomen.

Vanuit DARES regio Zeeland was ook een afvaardiging aanwezig bij de oefening, zij verzorgen de landelijke inzet voor noodcommunicatie en ondersteunen in Zeeland de regionale organisatie van DRCO indien daar behoefte aan is zoals bij langdurige inzetten en/of bij opschaling van meerdere noodlocaties.

Gedurende 2022 was er maandelijks een oefening van DRCO waar de nadruk lag op het maken van communicatie oefeningen, zoals berichtenverkeer maar ook op gebied van techniek (haalbare afstanden en gebruik eigen apparatuur). Met name ook de langere afstanden tussen het operationeel centrum (meldkamer) in Bergen op Zoom en enkele eenheden in Sint-Maartensdijk en Roosendaal naar/van andere eenheden op Walcheren en Zuid-Beveland zijn regelmatig getest.

Noodkoffer met zend/ontvanger en accu in het DRCC Middelburg

Bijscholing aan ketenpartners

Voorjaar 2022 hebben verschillende ketenpartners van DRCO een (vernieuwde) kennismaking gehad met de organisatie van noodcommunicatie in Zeeland. Dit betroffen medewerkers voor zowel het piket Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz) als het piket Regionaal Militair Operationeel Adviseur (RMOA).

Officier van Dienst Bevolkingszorg

De medewerkers Openbare Orde & Veiligheid van de 13 Zeeuwse gemeenten lopen gezamenlijk het piket Officier van Dienst Bevolkingszorg t.b.v. de veiligheidsregio Zeeland. Bij calamiteiten worden zij opgeroepen in het COPI, ondersteunend aan de brandweer, politie en de GHOR.

Zij hebben een vernieuwe kennismaking gehad, sommige aanwezigen hadden deze enkele jaren geleden al gekregen. Door het verloop van de groep is daarom afgesproken dat DRCO zich op regelmatige basis presenteert.

Voor meer info over de taken van de Bevolkingszorg klik hier.

Regionaal Militair Operationeel Adviseur (RMOA)

Nieuw was de groep Regionaal Militair Operationeel Adviseur (RMOA). Zij lopen voor de veiligheidsregio Zeeland een gezamenlijk piket (Liaison Defensie). Zij worden ingezet ter ondersteuning bij grote incidenten, zo ook bij grootschalige uitval infrastructuur.

Tijdens de presentatie van DRCO konden de RMOA’s kennismaken met de mogelijkheden die DRCO zoal kan bieden. Doel is om samen op regelmatige basis te blijven oefenen waar het gaat om noodcommunicatie.

Voor meer info over de taken van de RMOA klik hier.

Presentatie aan Defensie, april 2022

DRCO aanwezig bij Koude Oorlog Weekend

Gedurende het weekend van 22 en 23 oktober 2022 zal DRCO aanwezig zijn tijdens het Koude Oorlog Weekend, welke o.a. gehouden zal worden in de voormalige BB / PCCV bunker onder de voormalige brandweerkazerne aan de Looierssingel in Middelburg.

Zestig jaar na de CUBA crisis staat men stil bij de aanvang van de Koude Oorlog, waarbij veel aandacht zal zijn voor de organisatie van de BB (Bescherming Bevolking).

Vrijwilligers van DRCO zullen demonstreren hoe zij noodcommunicatie verzorgen voor alle 13 Zeeuwse gemeenten en veiligheidsregio Zeeland. Als voortvloeisel uit de radiohulp die de zendamateurs in 1953 leverden tijdens de Watersnoodramp, is er namelijk een landelijk radionetwerk van zendamateurs die in geval van uitval van openbare communicatie de overheid kunnen bijstaan in berichtgeving.

Vrijwilligers van het Oude Brandspuithuis uit Serooskerke zullen een aantal interessante onderdelen uit de BB laten zien en de overgang van de Bescherming Bevolking naar de Regionale Brandweer Zeeland toelichten. Zij beschikken over veel materiaal, kennis én anekdotes uit die tijd.

Medewerkers van Veiligheidsregio Zeeland zullen de ontwikkeling van de Meldkamer (Operationeel Centrum Brandweer) laten zien, komende vanuit de oude BB-meldkamers, maar staan ook stil bij de dagelijkse verantwoordelijkheden die zij verzorgen binnen onze provincie. Denk daarbij aan o.a. rampen- en crisisbeheersing, toen en nu. Ook zal worden teruggeblikt naar de overgangen van de BB naar de Regionale Brandweer Zeeland en zo verder naar de Veiligheidsregio.

Radiozendamateurs van VERON en VRZA zullen gedurende dit weekend verbindingen maken met belangstellende zendamateurs, dit zowel lokaal, regionaal, landelijk als ook wereldwijd via o.a. de korte golf.

De cryptomachine Enigma werd al vóór de Tweede Wereld Oorlog ontwikkeld en ontleend zijn bekendheid aan de onderzeebotenoorlog. In de Koude Oorlog is hij niet meer toegepast maar hij staat wel model voor de manier waarop de hedendaagse cryptologie is opgesteld, vandaar dat deze demonstratie ook zal worden gegeven tijdens dit Koude Oorlog weekend.

De ABC dienst waren vrijwilligers die in geval van een atoom-, biologische- of chemische ramp metingen deden en mensen konden ontsmetten. Met de metingen van diverse zogenaamde S- posten (de stationaire meetposten) kon het BB-commando de gevolgen in beeld brengen. Hier zal ook de link met de huidige verkenningseenheden van Veiligheidsregio Zeeland worden toegelicht.

Op diverse plaatsen in Nederland zijn onder bestaande ziekenhuizen speciale noodziekenhuizen gebouwd. Deze waren als bunker uitgevoerd en konden binnen korte tijd operationeel zijn. Hiervoor bestond de organisatie VIBO: Volksgezondheid In Bijzondere Omstandigheden. Een traumachirurg zal gedurende het weekend hierover meer uitleg geven.

Vrijwilligers van de KLD zaten op één van de 276 hoge torens in Nederland om uit te kijken naar (Russische) vliegtuigen die onder de radar (lager dan 900 meter) Nederland zouden binnenvliegen. Hoe dit ging zal worden toegelicht in de stand van de KLD.

Vrijwilligers van de MUD keken rondom de Westerschelde, op de Nieuwe Waterweg en bij Den Helder uit naar Russische vliegtuigen die mogelijk zeemijnen zouden afwerpen. Immers een vrije doorgang naar de havens van Rotterdam en Antwerpen zou in geval van een oorlog van essentieel belang zijn. Het hoe en waarom zal worden toegelicht in de stand van de MUD.

De waterlinie tussen Nijmegen en Zwolle was een goed bewaard geheim waarbij de voortgang van de vijand die vanuit het Oosten zou komen, vertraagd moest worden. Ruim 100 km lang was deze IJssellinie waarbij het in oktober 1962 maar is gekomen tot ‘het beperkt inunderen’, ook wel bekend als codenaam Proloog 8500. De uitleg zal dieper ingaan op deze bijzondere IJssellinie.

De open dagen zijn voor iedereen gratis toegankelijk, meer informatie volgt september 2022, meer informatie via de website pa60cuba.nl en/of de contact pagina.

Oefenavonden in 2021 goed besteed

Helaas werden we ook in 2021 nog steeds achtervolgd door het Corona virus, waardoor het niet mogelijk was om in groepen te oefenen, de jaarlijkse oefening met VRZ en Defensie uit te voeren en de gemeentehuizen te bezoeken.

Toch zaten we niet stil en hebben we het volgende gedaan, waarbij mensen vanaf thuis operationeel waren of zelfstandig opereerden om de door het RIVM voorgeschreven regime zo goed mogelijk te volgen:
– Twee keer testen van alle antennes op de VRZ locaties
– Maandelijkse verbindingsoefening met de collega’s van de Belgium Emergency Amateur Radio Service (B-EARS)
– Maandelijkse berichtenoefeningen met DRCO stations onderling vanaf thuis
– Gebruik van de repeater tussen Oost (Tholen – West Brabant) en West (Walcheren)
– Veldoefeningen door individuele leden
– Gezamenlijke berichtenoefening met de collega’s van B-EARS
– Opstellen van verbindingskaarten tussen de diverse DRCO stations op verschillende frequenties
– Uitleg van de opbouw van de nieuwe meldkamer (het operationeel centrum brandweer) in Bergen op Zoom via Teams door één van de Calamiteiten Coördinatoren

Maandelijkse oefenavond Noodcommunicatie met BEARS

Nog steeds is er iedere derde donderdag van de maand een oefenavond van de zendamateurs van DRCO.

Al sinds 2019 zijn de oefenavonden anders als voorheen. Momenteel vinden oefeningen plaats vanaf thuis of vanaf locaties waar twee aanwezige leden van DRCO (op twee meter afstand) een tijdelijk zendstation hebben opgebouwd.

Najaar 2021 zal er weer in grotere groepen worden geoefend zoals in het DRCC (DRCO Regionaal Coördinatie Centrum) aan de Segeerssingel te Middelburg of een van de andere locaties waar antennes zijn geplaatst, zoals de 13 Zeeuwse gemeentehuizen, het gebouw van Omroep Zeeland of een van de brandweerlocaties.

Bij de laatst gehouden oefening (juni 2021) zijn er naast testen tussen leden van DRCO ook testen gedaan met BEARS, de Belgische organisatie voor noodcommunicatie door zendamateurs.

Testen antennes weer opgestart

Met de versoepelingen rondom de Corona crisis kunnen de jaarlijkse testen van antennes weer worden opgestart.

Op regelmatige basis worden de verschillende overheidslocaties bezocht door leden van DRCO, om de daar aanwezige antenne te controleren op juiste werking.

Het afgelopen jaar lag dit door de Corona crisis stil, maar dit voorjaar zijn de eerste locaties weer bezocht. Naast een visuele inspectie worden ook technische testen gedaan.

De afgelopen periode zijn alle brandweerlocaties bezocht evenals de gemeentehuizen in Domburg en Wissenkerke.

Foto Gemeentehuis in Domburg: Gemeente Veere

Antenne geplaatst op brandweerkazerne Borssele

Begin maart 2021 is op de brandweerkazerne van Borssele een antenne t.b.v. noodcommunicatie geplaatst.

De kazerne in Borssele huisvest o.a. de noordelijke tunnelbrandweer t.b.v. de Westerscheldetunnel maar is ook de eerste (regionale) eenheid t.b.v. incidenten in het (zuidwestelijk) havengebied Vlissingen-Oost (Sloehaven) en de kerncentrale (EPZ).

Foto brandweerkazerne Borssele: www.erwin-bakker.nl

Antenne geplaatst op brandweerkazerne Vlissingen

Gedurende de winterperiode is op de brandweerkazerne van Vlissingen een antenne t.b.v. noodcommunicatie geplaatst.

De kazerne in Vlissingen huisvest o.a. het materiaal voor het MIRG team (Maritime Incident Response Group) t.b.v. maritieme incidenten op bijvoorbeeld de Noordzee, de Westerschelde of (andere) Zeeuwse wateren.

Foto brandweerkazerne Vlissingen: Faceboek Vlissingen Olympiaweg

Uitleg DRCO aan CACO’s meldkamer Bergen op Zoom

November 2020 hebben de calamiteitencoördinatoren van de meldkamer in Bergen op Zoom uitleg gekregen over het convenant wat DRCO heeft met de Veiligheidsregio Zeeland.

Zij kregen online informatie over de organisatie van DRCO, waartoe men in staat is evenals wat zij kan betekenen voor de 13 gemeenten (bevolkingszorg) en de veiligheidsregio Zeeland.

Foto: politie.nl

Antenne geplaatst op brandweerkazerne Burgh-Haamstede

Dinsdag 16 juni 2020 is op de brandweerkazerne van Burgh-Haamstede een antenne t.b.v. noodcommunicatie geplaatst.

Al eerder kreeg het gemeentehuis in Zierikzee een antenne, maar om ook in het westelijk deel van Schouwen-Duiveland een goede dekking te behouden, was het noodzakelijk om ook aan die kant van het eiland een antenne te plaatsen.

Foto brandweerkazerne Burgh-Haamstede: brandweerzeeland.nl

Ook DRCO past oefenavonden aan

In verband met de Corona Crisis heeft ook DRCO de maandelijkse oefenavonden moeten aanpassen.

In plaats van duo inzetten of het bezetten van het Regionaal Communicatie Centrum hebben de deelnemers vanaf hun eigen thuislocatie deelgenomen aan de oefenavonden.

Vanuit ieders thuislocatie werden berichten en procedures verzonden tussen de verschillende deelnemers op Walcheren, Tholen en West-Brabant.

Natuurlijk hoopt ook DRCO dat de huidige situatie snel zal herstellen.

Zendamateurs kunnen vanuit thuis via de ether communiceren

DRCO op geslaagde open dag Watersnoodmuseum Ouwerkerk

Alweer voor de 7e keer was DRCO zaterdag 8 februari 2020 te gast in het watersnoodmuseum op de jaarlijkse opendag. Naast het uitleggen wat de rol was van de radiozendamateurs in 1953, hebben we ook uitleg gegeven over noodcommunicatie anno nu en de rol van DRCO.

Jaarlijks komen er meer dan 1800 bezoekers op de open dag en uit het verleden is gebleken dat onze aanwezigheid erg op prijs wordt gesteld.

Naast DRCO was er ook een origineel zendstation uit de jaren ’50 aanwezig op “kanaal 3700” in AM en CW. Voor de jeugd bestond er de mogelijkheid om je eigen naam in morse te seinen.

Dit jaar waren ruim 2470 bezoekers naar Ouwerkerk gekomen.

Voor het verslag klik hier, voor de foto’s van deze dag klik hier.

DRCO test antennes op gemeentelocaties

De oefening van donderdag 19 december 2019 bestond uit de jaarlijkse controle van de antennes op een aantal gemeentelocaties.

In de ochtend werden de gemeentehuizen van Domburg en Wissenkerke bezocht. Aan de hand van het werkboek werd gekeken of de kamers, kabels en aansluitingen nog klopten. Met de antenne analyser werden de antennes gecontroleerd en vervolgens werden met de portofoon aan de buitenantenne verschillende verbindingen opgebouwd.

In de middag controleerden we drie andere gemeentelocaties: het stadskantoor Goes evenals de gemeentehuizen Zierikzee en Tholen. Hierbij is tevens een test gedaan tussen de drie gemeentelocaties. 

Nieuwe meldkamer krijgt antenne t.b.v. noodcommunicatie

Medio 2020 zullen de huidige meldkamers van Zeeland (Middelburg) en Midden- en West-Brabant (Tilburg) verhuizen naar de nieuwe meldkamer aan de Zuid-Oostsingel in Bergen op Zoom.

In het nieuwe pand worden het basisteam Bergen op Zoom, recherche, districtskantoor De Markiezaten en het regionale servicecentrum gehuisvest. Ook de gemeenschappelijke meldkamer van brandweer, ambulance en politie gaat het pand bewonen.

Op het dak van deze nieuwe meldkamer is t.b.v. noodcommunicatie een nieuwe X-200 VHF/UHF antenne geplaatst.

Een linkverbinding naar de meldkamer Middelburg (waar het Zeeuwse RCC gevestigd zal blijven) is getest en werkt op VHF meter prima.

Afbeeldingsresultaat voor meldkamer bergen op zoom
Afbeelding: van Pelt architecten

Oefening “Hommage aan de MUD”

Het DRCO Regionaal Coördinatie Centrum was 23 november 2019 opgesteld in de brandweerkazerne Koegors, de mobiele noodstations stonden bij Fort Rammekens en bij Waarde. 

Dit waren ook locaties waar gedurende een deel van de Koude Oorlog peillocaties van de Mijnen uitkijk Dienst (MUD) hadden gestaan. Per station werden 3 berichten over en weer gestuurd. Dit ging prima.

Oefening “Grond in verzet”

Tijdens de oefening van 24 oktober 2019 werden de antennes van de gemeentehuizen van Heinkenszand en Kruiningen gecontroleerd evenals het stadskantoor Middelburg.

Naast het oefenen van het berichtenverkeer tussen de drie noodstations worden tijdens de bezoeken aan de gemeentelocaties verschillende formulieren nagekeken zoals de bereikbaarheidskaarten waarop staat aangegeven wat de bijzonderheden van de locaties zijn.

Oefening” Bijt een byte en wel een Bitje snel”

De oefening van 20 mei 2019 stond in het teken van berichtgeving.

Tijdens de oefening is ook het veranderen van frequentie geoefend. Volgens een vaste procedure wisselen de deelnemers bijvoorbeeld van VHF naar UHF, of andersom.

Oefening “los van het net”

De oefening van 18 april 2019 stond in het teken van werken met je veldset en een accu, dus los van het lichtnet.

Werkend op een accu werd de berichtgeving deze avond beoefend.

Plaatsing antenne op brandweergarage Stromenweg, Middelburg

In april 2019 is er op de brandweergarage Stromenweg een antenne voor de marifoon geplaatst. Deze blijkt ook prima bruikbaar te zijn t.b.v. DRCO.

Hiermee hebben we een extra opstelpunt op één van de brandweergarages van de VRZ.  Ook de garage Koegors in Terneuzen is voorzien van een DRCO antenne.

We bekijken of er nog blinde vlekken op de dekkingskaart zijn en indien nodig kijken we of er nog extra antennes moeten worden geplaatst. De VRZ heeft hiervoor een aantal X-50 en X-200 antennes ter beschikking gesteld.  

Oefening “Uitval radarketen”

Tijdens de oefening van 18 maart 2019 was de opdracht om op diverse punten langs de Westerschelde het scheepvaartverkeer te bekijken en bijzonderheden door te geven middels het DRCO berichtenformulier. Er waren noodstations op het Hoge Duin in Zoutelande evenals nabij de radarpost bij Hansweert. 

Het derde noodstation stond op “het eiland” vlakbij KNMI Station Vlissingen. Zei vormden tevens het DRCO Radio Coördinatie Centrum (DRCC).

Naast de standaardberichtgeving kwam ook het opbouwen bvan een veldstation en voeding vanuit de (auto) accu aan bod

Oefening “Vierwegen”

In de oefening van 22 februari 2019 werden weer een aantal gemeentehuizen bezocht. Eén noodstation vormde het DRCC vanuit het stadskantoor Goes. 

Andere teams van DRCO namen zitting in het gemeentehuis Kapelle evenals een mobiel noodstation vanuit Oudelande.

In deze oefening werd ook de crossband-repeater (TTD = Talk Through Device) getest waarbij DRCO tegelijkertijd op meerdere frequenties de oefening hield.

Oefening “Sandberg”

De avond van 18 februari 2019 stond een noodstation van DRCO naast de brandweergarage Rooseveltlaan in Middelburg. Omdat deze locatie niet over een vaste antenne beschikt, is hier de Landrover met uitschuifmast gebruikt.

Andere leden van DRCO waren actief vanuit o.a. het clubgebouw van de VRZA aan de 2e binnenhaven in Vlissingen, vanuit Sint Maartensdijk en vanuit Hansweert alwaar het DRCO Regionaal Regionaal Coördinatie Centrum was.

Oefening “Laag water”

Deze veldoefening van 18 maart 2018 is gedraaid vanuit de auto’s met een standaard mast van 6 meter, verticale antenne en een maximum vermogen van 10 watt.

Bij Vrouwenpolder, aan de rand van het Veerse Meer, stond een mobiel noodstation. Andere noodstations stonden aan het Veerse Meer bij Oranjeplaat en aan de rand van het Veerse Meer bij Wolphaartsdijk.

Naast het werken op eigen kracht was het de bedoeling om in korte tijd veel berichten tussen de drie locaties uit te wisselen. Dit verliep goed.

Oefening “berichtenverkeer”

Omdat we in februari al met een aantal DRCO leden aanwezig waren geweest in het watersnoodmuseum in Ouwerkerk, is de oefening van 18 februari 2018 met het berichtenverkeer vanaf thuis gedraaid.

De nadruk lag op het testen van de verbindingen en het snel uitwisselen van berichten. De rechtstreekse verbindingen liepen prima tussen Middelburg, Borssele en Sint Maartensdijk.

Een leerpunt was het tempo waarin berichte worden opgelezen. Liever langzaam en duidelijk dan snel en 2 x moeten herhalen. 

DRCO bij open dag VRZA ZWN

Zaterdag 18 november 2017 was DRCO aanwezig op de open dag van de VRZA afd. Zuid West Nederland.

VRZA ZWN bestond 25 jaar, daarom werd van 11.00 uur tot 16.00 uur een open dag gehouden waarbij veel aspecten van de radio werden gedemonstreerd.

Zo waren er demonstraties en lezingen over o.a. nieuwe technieken in de digitale communicatie. Daarnaast lieten luister- en zendamateurs zien waar zij zich mee bezighouden waaronder solderen, het maken van radioverbindingen met andere zendamateurs in Nederland, Europa en de gehele wereld. Maar ook radiopeilen (vossenjagen) kwam aan bod, en bezoekers konden kennis maken met enkele Landrovers die geheel zijn ingericht voor het gebruik als mobiele radioshack (amateur station).

Ook DRCO was aanwezig met een informatiestand. Hier konden bezoekers informatie krijgen waarin DRCO zoal in staat is. Handige noodkoffers met communicatiemiddelen maar ook de linken naar de veiligheidsregio en de 13 gemeenten in Zeeland werden aan de bezoekers getoond. Een van de aanwezige Landrovers was ingericht t.b.v. noodcommunicatie en is deze dag ook aan het publiek tentoongesteld.

https://www.pi4zwn.nl/open-dag-25-jaar-vrza-zwn-druk-bezocht/

Geslaagde oefening met DARES

Donderdagavond 26 oktober 2017 heeft DRCO samen met DARES haar jaarlijkse oefening gehouden op gebied van noodcommunicatie.

Het scenario van de oefening gaf aan dat er door verschillende omstandigheden geen communicatiemogelijkheden waren tussen Rijnmond / Zuid-Holland en Zeeland. Hierop hadden de hulpdiensten opgeschaald waardoor o.a. de calamiteitenzender Omroep Zeeland moest worden ingezet.

Vanuit DRCO werden posten ingericht in het gemeentehuis van Borssele (Heinkenszand), het stadskantoor in Goes en het gebouw van Omroep Zeeland in Oost-Souburg. De organisatie van DARES regio Zuid-Holland-Zuid had hun Coördinatie Centrum ingericht in Dordrecht. Daarnaast was een mobiel station weggezet bij Ooltgensplaat op Goeree-Overflakkee. DARES regio Rijnmond was gesitueerd in Spijkenisse.

Doelen van de oefening waren voor DRCO o.a. het overbruggen van noodcommunicatie over lange afstand, het toepassen van een frequentiewijziging, het testen van de antenne-installaties van de locaties Heinkenszand, Goes en Oost-Souburg evenals het beoefenen van de taken van het door-relayeren van berichten.

Zowel voor DARES als voor DRCO was het wederom een leerzame oefening waarbij (zoals altijd) goede leerdoelen zijn behaald maar waar ook weer leerpunten voor een volgende keer werden gezien.

DRCO actief op KOEL evenement

Een achttal leden van DRCO heeft zich gedurende het weekend van 30 september en 1 oktober 2017 ingezet tijdens het KOEL evenement in Gorinchem.

Dit cultuur historisch evenement werd door de Werkgroep Vesting Gorinchem van de Historische Vereniging Oud-Gorcum georganiseerd. Dit in het kader, dat het dit jaar 50 jaar geleden was, dat het garnizoen uit Gorinchem vertrok. Het grootste deel van het garnizoen bestond in die tijd uit een zeer speciaal onderdeel van de verbindingsdienst. KOEL was dan ook geen traditioneel vestingevenement, maar een mix van geschiedenis, radiotechniek en de spanning van spionage in de Koude Oorlog. In 1955 werd een bijzondere radiocompagnie in Gorinchem gelegerd, die tot 1967 zou blijven. Hun taak was, om het Russische militaire radio-verkeer af te luisteren. Dat werk was zeer geheim. Dat deden ze o.a. in “De Luisterpost” aan de Vijfde Uitgang en met radiowagens.

Leden van DRCO gaven de organisatie assistentie door zowel op de verschillende bastions als tijdens de verplaatsbare evenementen in Gorinchem communicatieondersteuning te verzorgen. Daarnaast gaven enkele DRCO leden informatie over o.a. de ENIGMA codeermachine.

Een terugblik https://vestinggorinchem.nl/activteiten/activiteiten-2017/koel-gorinchem/  

DRCO en groot Vaarbewijs

Op regelmatige basis vinden oefeningen plaats waarmee DRCO leden hun vakbekwaamheid op peil houden. Binnen de organisatie stemmen de mensen van Operationele Voorbereiding en OTO (Opleiden, Trainen en Oefenen) regelmatig af op de behoeften van ketenpartners. Tijdens de maandelijkse oefening worden deze behoeften meegenomen in scenario’s. 

Tijdens de oefening van maart 2017 stond het scenario in het teken van communicatie t.b.v. Rijkswaterstaat. Door een stroomstoring in Zuid Beveland was bij de radarposten Hansweert en Waarde zowel de marifooninstallatie als de radarinstallatie uitgevallen. Er was wel een telefoonverbinding vanuit Hansweert met het Schelde Coördinatiecentrum in Vlissingen, maar het SCC had de handen vol aan het bewaken van het blokdeel voor Vlissingen en kon daardoor het deel van Ellewoutsdijk tot Waarde er niet ook nog eens bij hebben.

DRCO was gevraagd om door te geven wat het scheepvaartverkeer deed tussen de radarposten SCC en Waarde. Hiertoe waren een aantal veldposten operationeel en was het DRCC geplaatst aan de voet van de radartoren Hansweert.
Op gezette tijden riep het DRCC de veldposten aan en vroeg door te geven welke schepen waren langs gevaren. Het DRCC zou deze berichten doorgeven aan de radartoren Hansweert.

DRCO & Uitval Nutsvoorzieningen

Maandag 3 tot en met donderdag 6 oktober 2016 organiseerde Veiligheidsregio Zeeland vier themadagen rondom het onderwerp ‘uitval van nutsvoorzieningen’. DRCO was een van de deelnemers die gedurende deze vier dagen actief deelnamen met enkele leden hiervan. 

De vier netwerkdagen vonden plaats in de marinekazerne in Vlissingen. Andere deelnemers aan de themadagen waren o.a. afkomstig van de politie, defensie, Bevolkingszorg , Rijkswaterstaat, Evides en de veiligheidsregio. De organisatie en samenstelling van het interactieve programma lag in de handen van het team Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen (MOTO) van VRZ.

Enkele partijen waren tevens aanwezig met een uitgebreide informatiestand waaronder ook DRCO.

Presentaties en achtergrondinformatie over deze themaweek zijn terug te vinden via http://www.zeelandveilig.nl/veiligheidsregio-zeeland/publicaties/netwerkbijeenkomsten/themaweek-uitval-nutsvoorzieningen-oktober-2016

DRCO op 10e editie RESCUE Vlissingen

Woensdag 27 juli 2016 was DRCO wederom aanwezig tijdens de 10e editie van RESCUE Vlissingen alwaar voor de derde keer DRCO een informatiestand was ingericht.

RESCUE Vlissingen is elke twee jaar op de boulevards van Vlissingen, bol van meerdere hulpverleningsdiensten uit binnen- en buitenland. Naast heel veel static shows zijn er verschillende demonstraties in de lucht, in het water, op het strand en op de lange boulevard. Naast o.a. de aanwezigheid van o.a. brandweer, ambulance, GHOR en politie zijn ook de KNRM en Reddingsbrigade Nederland te vinden. DRCO is inmiddels een bekende ketenpartner binnen de veiligheidsregio Zeeland. Dat is ook de reden dat al enkele jaren bezoekers van dit evenement kennis kunnen maken met noodcommunicatie in de regio.

Ook tijdens deze 10e editie is er weer kennisoverdracht gegeven aan tientallen bezoekers van de DRCO informatiestand. We kijken daarom nu alweer uit naar de 11e editie in 2018.

Ondersteuning Rovers Run Halsteren

Op zaterdag 2 juli 2016 verzorgde DRCO de communicatie ondersteuning tijdens de eerste Rovers Run in Halsteren. De Rovers Run is een zogenaamde Obstacle Run waarbij deelnemers over een parcours van 21 km rennen, waarbij ze onderweg allerlei hindernissen moeten nemen. De die-hards rennen het parcours twee maal en volbrengen op die manier een complete marathon met meer dan 50 hindernissen.

Vanwege de veiligheid was er bij iedere hindernis een begeleider namens de organisatie aanwezig. Binnen een blok van ca. 8 hindernissen communiceerden deze begeleiders met elkaar via PMR portofoons. Vanwege de uitgestrektheid van het parcours, was DRCO gevraagd om de verbindingen tussen de diverse blokken te verzorgen zodat in geval van een incident snel onderling contact tussen de blokken en met de eventuele begeleiders van de EHBO gelegd kon worden. Een week voorafgaand had DRCO een radiokaart gemaakt, de plaats van de TTD bepaald en de zwakke (communicatiedekking) plekken in beeld gebracht.

Tijdens het evenement leverde DRCO vijf teams voor in de blokken, een team voor de organisator van het evenement (die over het gehele gebied reed), een team voor bemanning van de Centrale Post en een team voor de bemanning van de TTD. De veldposten communiceerden met een portofoon op 70 cm naar de TTD en de CP gebruikte 2 meter naar de TTD. Omdat de TTD op een hoog punt in het midden lag, was een complete dekking mogelijk. DRCO is gelukkig niet ingezet hoeven te worden voor noodgevallen maar heeft wel de nodige communicatie kunnen leveren voor de organisatie.

Oefening Westerschelde

Donderdag 19 mei 2016 stond de oefenavond in het teken van de Westerschelde. Het berichtenverkeer en de te gebruiken locaties stonden allen in het teken van de Westerschelde. Daarnaast is gebruik gemaakt van het DRCC (DRCO Regionaal Communicatie Centrum) naast de huidige meldkamer in Middelburg.

Er waren deze oefenavond mobiele posten langs de Westerschelde bij Rilland (DRCO) en Breskens (RCO Knokke-Heist). Twee vaste posten waren gesitueerd in de locatie van RCO Knokke-Heist (Knokke) en de locatie van contestgroep PI4DX in Walsoorden.

Naast het oefenen van het rechtstreekse berichtenverkeer op VHF bestond de oefening ook uit het mondeling relayeren van berichten tussen de verschillende posten. Het DRCC in Middelburg was de spil in het web, waar vanuit het overzicht was tijdens deze oefening. Ook is de taak van ARCO (Adviseur Radio Communicatie Ondersteuning) beoefend.

Oefening Stadskantoor en gemalen

Donderdag 17 maart stond de oefenavond in het teken van de Zeeuwse gemalen. Daarnaast is gebruik gemaakt van de DRCO locatie in het stadskantoor in Middelburg. 

Elk jaar worden de 13 gemeentelocaties (gemeentehuizen, stadhuizen en stadskantoren) bezocht waar tijdens oefeningen en/of technische checks de antenne-installaties periodiek worden getest. Doel is te controleren of de verbinding vanaf het actiecentrum DRCO (coaxkabel) naar buiten (antenne) naar andere locaties nog steeds goed werken.

Deze avond is het stadskantoor in Middelburg bezocht waar mensen van DRCO de installatie hebben getest. Tijdens de oefening zijn verbindingen gemaakt met veld-locaties bij verschillende gemalen in Zeeland waaronder het gemaal De Poel bij Goes en het gemaal Zuidwatering bij Ritthem.

Oefening met VC Zeeland Refinery

Donderdag 18 februari heeft DRCO een oefenavond gehouden met verschillende ketenpartners in het Sloegebied en midden-Zeeland. 

Teams van DRCO waren deze avond aanwezig in Sint-Maartensdijk, in het gebouw van Omroep Zeeland in Oost-Souburg, in het stadskantoor in Goes, in het gemeentehuis in Kapelle en in de Verbinding-Commandowagen van Zeeland Refinery in het Sloegebied Vlissingen-Oost.

Naast het testen van de verschillende antenne’s op de locaties van de samenwerkende ketenpartners is deze avond ook gebruik gemaakt van meerdere TTD’s in Goes en Sint-Maartensdijk. Dit zijn zgn. repeaters op verschillende frequenties op zowel VHF als UHF. Hiermee kunnen verbindingen op langere afstanden worden gemaakt. Met name de koppeling van Zeeland naar Midden- en West-Brabant verloopt hierdoor prima. 

Het DRCO Coördinatiecentrum was deze oefenavond vanuit de Verbinding-Commandowagen van Zeeland Refinery te Nieuwdorp.

Samenwerking met Omroep Zeeland

Onlangs heeft DRCO voor de eerste keer een oefening gehouden vanuit het gebouw van Omroep Zeeland in Oost-Souburg. Daar is in 2015 op de nieuwe antennemast een VHF-UHF antenne geïnstalleerd die mede voor de frequenties van DRCO zijn bedoeld. 

De samenwerking tussen DRCO en Omroep Zeeland heeft o.a. tot doel om in tijden van uitval infrastructuur een verbinding te kunnen garanderen tussen Omroep Zeeland en de Veiligheidsregio Zeeland. Belangrijke berichten die via de calamiteitenzender in Zeeland moeten worden verspreid kunnen op deze manier worden overgebracht vanuit Middelburg naar de redactie in Oost-Souburg. Al eerder in 2014 sloot DRCO een convenant af met de Veiligheidsregio Zeeland (en daarmee ook met de 13 Zeeuwse gemeenten).

DRCO op open dag Watersnoodmuseum

Op zaterdag 6 februari was er voor het vierde jaar in rij een open dag in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk, waar we ook weer als DRCO aanwezig waren. 

Het was dit jaar wederom een leuke gelegenheid om de organisatie van DRCO te mogen promoten, de link te leggen tussen toen (1953) en nu (2016) en de aanwezige bezoekers van informatie te voorzien wat wij als DRCO aan noodcommunicatie kunnen bieden voor o.a. de 13 Zeeuwse gemeenten, de veiligheidsregio Zeeland en tegenwoordig ook Omroep Zeeland.

Naast de uitgebreide promotiestand van DRCO waren ook dit jaar weer enkele zendamateurs aanwezig om een speciaal zendstation in de lucht te brengen, waarbij op de korte golf veel verbindingen zijn gemaakt met de speciale toegewezen roepletters.

Omroep Zeeland heeft deze dag opnames gemaakt waarbij ook interviews zijn afgenomen. Een informatief nieuwsitem over de afname van het aantal zendamateurs door de vergrijzing en wat DRCO zoal doet voor noodcommunicatie is hierover terug te zien via onderstaande link:

http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2016-02-07/969251/vergrijzing-grootste-zorg-voor-zendamateurs#.VrcejfDtSrU

DRCO op bezoek bij RCO Knokke-Heist

Zaterdag 12 december 2015 zijn leden van DRCO op bezoek geweest bij de collega’s van RCO Knokke-Heist. RCO staat net als bij DRCO voor Radio Communicatie Ondersteuning. Als onderdeel van ONZ0KUST zijn zendamateurs net als in Zeeland actief op gebied van noodcommunicatie.

RCO Knokke-Heist biedt net als DRCO lokale communicatie ondersteuning in- en rond Knokke-Heist maar is voor DRCO tevens inzetbaar voor Zeeuws-Vlaanderen. Doel is jaarlijks bij elkaar over de vloer te komen om enerzijds de goede contacten te onderhouden maar tevens om samen te oefenen en elkaars kunde te ervaren. Zo is er zaterdagmiddag een gezamenlijke oefening geweest met zowel analoge apparatuur als het digitale DMR netwerk. Daarbij is gekeken naar de verschillen in de bereikbaarheid van de lokale mobiele posten op de boulevard- en bebouwde kom van Knokke-Heist met de centrale post van ON6HC.

Voorafgaande de oefening zijn er een viertal lezingen geweest over o.a. RCO Knokke-Heist, DRCO, B-EARS en een handige Toolkit voor mobiele posten. Ook hier zijn veel goede leerpunten uitgekomen, en heeft men kennis kunnen maken van elkaars ketenpartners, wetgeving en doelstellingen. Ook na drie jaar samenwerken leren we nog steeds van elkaar, en dat is een goed teken. Het was een geslaagde dag!

Meer informatie over RCO Knokke-Heist via http://www.rco-knokke-heist.be/

DRCO ook op social media

Sinds dit jaar zit DRCO ook op social media. Doel is de activiteiten van DRCO te delen met de buitenwereld, net zoals we dat al doen op de website.

Via twitter en Facebook zal DRCO ook op regelmatige basis verslag doen tijdens oefeningen en evenementen, waarbij ook beeldmateriaal zal worden verspreid.

DRCO is op twitter te vinden via http://twitter.com/delta_rco en op Facebook via https://www.facebook.com/DeltaRCO/

Geslaagde GRIP 3 oefening Deltaregio

Voor de tweede keer heeft DRCO op donderdagavond 26 november 2015 een grote (internationale) oefening gehouden met enkele van haar ketenpartners zoals RCO Knokke-Heist, DARES Zuid-Holland-Zuid, de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid, de gemeente Noord-Beveland, de gemeente Tholen en de gemeente Sluis.

Voor de oefening ‘Kan ik u spreken’ had DARES het volgende scenario gemaakt: De meldkamer (GMC) in Zuid-Holland Zuid merkt dat in stukken van de Hoeksewaard, rond de gemeente Cromstrijen, delen van C2000 en P2000 uitvallen en soms weer terug komen. Na contact van de landelijke beheersorganisatie blijken zij ook niet te kunnen achterhalen wat er aan de hand is. Wel wordt geconstateerd dat er regelmatig netwerk verbindingen uit lijken te vallen rond de omgeving van Binnenmaas. Niet alleen van C2000 maar ook van regulieren netwerken die daar beheert worden vallen met poses uit. Ook komen ze bijna altijd weer terug. Op de sociale media komen, vanuit deze omgeving, veel meldingen binnen van tijdelijke uitval van GSM en internet. Navraag bij KPN leert dat er ook uitval is van het netwerk van 112 en NCV (Nood Communicatie Voorziening). Duidelijkheid van waar de oorzaak ligt kan KPN niet geven. Normaal concentreren deze problemen zich rond een vaste locatie (meestal een centrale) maar dat is nu niet het geval. De Hoeksewaard, Zeeland, West-Brabant en ook de haven Blankenberge (B) krijgen uiteindelijk problemen met uitval infra.

Nadat men in Zuid-Holland-Zuid aan het opschalen was tot GRIP Rijk werden er ook maatregelen genomen in Zeeland en Vlaanderen. De organisaties van RCO Knokke-Heist en DRCO werden opgeroepen zodat even later de gemeentehuizen van Wissenkerke (Noord-Beveland), Tholen en Oostburg (Sluis) werden ingericht met een noodstation. In Wissenkerke en Tholen waren mensen van DRCO aanwezig, naast het gemeentehuis (Raadhuisplein) waren mensen van RCO Knokke-Heist en DRCO aanwezig met een mobiele mastwagen. Van hieruit was er contact met de RCO locatie in Knokke evenals het DRCO Regionaal Coördinatie Centrum in Wissenkerke. Daar vanuit werden verbindingen gemaakt met het gemeentehuis in Tholen en het DARES Landelijk Coördinatie Centrum in Dordrecht.

Gedurende twee uur werden berichten verzonden via de korte golf, via het internet-systeem Winlink, via VHF 145 MHz en via UHF 430 MHz. Behaalde oefendoelen waren o.a. de samenwerking in Oostburg van RCO Knokke-Heist en DRCO, het inzetten van een richtantenne op het DRCC in Wissenkerke en het gemeentehuis in Tholen evenals het gebruik van Winlink op verschillende locaties. Ook deze oefening bleek een succesvolle aanvulling op de agenda van DRCO en haar ketenpartners.

DRCO ingezet voor peiling VHF 16

Maandag 19 oktober 2015 omstreeks 16:34 werd de schipper van het KNRM station Breskens via het alarmeringssysteem P2000 gewaarschuwd in verband met een openstaande marifoon op kanaal 16. Dit betreft het noodkanaal van de Nederlandse Kustwacht. Deze marifoon veroorzaakte ook (in mindere mate) storing op de kanalen 14 en 21. Nadat de reddingboot was uitgevaren bleek de storing afkomstig vanuit de Binnenhaven van Vlissingen. Omdat de reddingboot niet via de sluis naar binnen schut voor dit soort storingen, heeft men via de schipper van de KNRM en het Schelde Coördinatiecentrum de dienstdoende piketfunctionaris van DRCO benaderd.

Met 20 minuten stonden twee peilteams klaar om aan de Binnenhaven te Vlissingen te gaan peilen. Dit deed men aan de Visserijkade, Piet Heinkade, het sluiscomplex, de Koningsweg en de Tweede Binnenhaven. Uiteindelijk bleek binnen het uur een klein sportvisbootje aan de Tweede Binnenhaven de oorzaak van het platleggen van het noodkanaal. Deze kon worden uitgezet door een bestuurslid van sportvisvereniging Deurloo die aanwezig was op de steiger. De peilteams van DRCO hebben gebruik gemaakt van meetontvangers, portofoons, verzwakkers en helical antennes.

Tegelijkertijd dat DRCO is gaan peilen was het Rijksvaartuig RWS 78 via de sluis onderweg van de Westerschelde naar de Binnenhaven, dit om de peilteams te kunnen ondersteunen tijdens het zoeken. Dit bleek later niet meer nodig. Vanuit Kamperland was een monitorstation actief dat de zoekactie van DRCO heeft kunnen meeluisteren en ondersteunen.

Al eerder heeft DRCO twee succesvolle peilacties gedaan. Dit betrof eveneens de Binnenhaven van Vlissingen en de jachthaven van Breskens.

DRCO oefening mobiele posten

Donderdagavond 16 oktober 2015 stond de maandelijkse DRCO oefening in het teken van het activeren van meerdere mobiele posten, het verplaatsen naar meerdere locaties en het gebruik van locatie-verificatie.

DRCO was opgeroepen i.v.m. een ernstige verstoring van alle draadloze communicatie tussen de 250 MHz en 6 GHz. Zij verzorgden tijdelijk de communicatie tussen bepaalde hulpdiensten. Met aanwijzingen van het DRCC bleek de oefening een goede puzzeltocht te zijn.

Alle deelnemers startten op een uitgangspositie (UGS). Het DRCC zat in haar eigen locatie meteen naast de meldkamer in het gebouw van de veiligheidsregio te Middelburg. Mobiele teams bezochten het centrum van Vlissingen en de radiobunker van PI4VLI, een locatie bij Vrouwenpolder en kasteel Westhove bij Oostkapelle. Op de locaties werden niet alleen de communicatiemiddelen getest, maar konden de deelnemers ook aan de slag met locatie-verificatie zoals het gebruik van RD grid.

DRCO oefening meerdere TTD’s

Donderdagavond 17 september 2015 stond de maandelijkse DRCO oefening in het teken van het activeren van meerdere mobiele posten, het verplaatsen naar meerdere locaties en het gebruik van het berichtenformulier.

Vanwege de komst van slecht weer was DRCO gevraagd diverse tactische plaatsen te voorzien van radio tot het moment dat zij afgelost konden worden door o.a. (fictief) het 101e CIS bataljon. Andere stations kregen de opdracht de eigen TTD in te zetten vanwege dreigend onweersgevaar. De operator is dan weg van de hoge mast in verband met eventueel gevaar voor blikseminslag om op deze manier zo lang mogelijk berichtgeving te kunnen doen.

Locaties die deze avond werden bezocht waren o.a. een plateau naast Fort de Ruyter bij Ritthem, de westzijde van Heinkenszand, het recreatiegebied Oranjeplaat en een locatie in Sint-Maartensdijk. Het DRCC bevond zich op het parkeerterrein langs de Nieuwe Rijksweg in ‘s Heer-Hendrikskinderen. Later zijn locaties bezocht aan de oostelijke kant van het sluizencomplex in Veere en de schaapskooi bij Nisse.

Deze avond kon DRCO ervaring opdoen met het werken met gekoppelde TTD’s. Dit ging op een zeer natuurlijke manier. Even wachten tot de TTD was omgeschakeld en dan de informatie doorgeven. Ook op UHF was er verbinding mogelijk tussen alle veldpost TTD’s onderling. Ieder station heeft met minimaal zendvermogen en de antenne-opstelling volgens de DRCO standaard de oefening gedraaid. Ook met het gebruik van de TTD’s zijn we provincie-dekkend.

Bijeenkomst piketgroep DRCO

Maandagavond 15 juni zijn de mensen die piket lopen t.b.v. de veiligheidsregio Zeeland bij elkaar geweest voor de jaarlijkse cursusavond. 

De avond stond in het teken van het nieuwe handboek t.b.v. de piketdienst evenals een bezoek aan het DRCC (DRCO Regionaal Communicatie Centrum), de gezamenlijke Meldkamer Zeeland (GMZ), de CalamiteitenKamer (CK) en het Regionaal Operationeel Team (ROT). 

DRCO heeft haar DRCC en bijhorende apparatuur tussen de meldkamer en het servicecentrum van de politie Zeeland. Met een 5 meter hoge antenne op het dak kan DRCO analoge verbindingen leggen met andere belangrijke locaties in Zeeland en West-Brabant. Bij een inzet van DRCO zal normaliter altijd een groep mensen opkomen aan de Segeerssingel te Middelburg. 

De piket mensen (in rooster is er altijd iemand 24/24u bereikbaar voor de veiligheidsregio en de 13 gemeenten) kregen op de meldkamer uitleg over de mogelijkheden die men heeft op gebied van communicatie. Verder is men bijgebracht wat er zoal komt kijken bij een eventuele inzet vanaf GRIP 2, opschaling en samenwerken met ketenpartners. 

Het bleek een leerzame avond die zeker weer voor herhaling vatbaar was.

DRCO op bezoek bij 101 CIS bataljon

Zaterdag 13 juni zijn 16 mensen van DRCO naar Garderen geweest voor een bezoek aan het 101 CIS bataljon (Communicatie en Informatie Systemen). 

Op regelmatige basis oefenen DRCO en het 101 CIS bataljon samen tijdens regionale oefeningen in Zeeland. Beide organisaties bieden noodcommunicatie bij langdurige uitval van infrastructuur. DRCO is met name voor de eerste uren, daarna is het aan defensie om bepaalde zaken te faciliteren t.b.v. de overheid of belangrijke strategische instellingen. 

Voor DRCO was het de ideale gelegenheid om een kijkje achter de schermen te nemen, Zo kreeg men gedurende het ochtenddeel uitleg van de verschillende mogelijkheden die defensie tegenwoordig kan bieden. Daarnaast is er uitgebreid gekeken naar de technische achtergrond van eerder benoemde mogelijkheden. Na de middag heeft DRCO kunnen laten zien wat hun basistaken zijn, en zijn enkele demonstraties gegeven. 

Zowel DRCO als het 101 CIS bataljon hopen ook komende jaren op jaarlijkse basis samen te kunnen oefenen. 

Link naar 101 CIS bataljon: https://www.defensie.nl/organisatie/landmacht/inhoud/eenheden/oocl/101-cis-bataljon 

DRCO oefening gebruik TTD

Donderdagavond 21 mei stond de maandelijkse oefening in het teken van de TTD. De Talk Through Device is die avond gebruikt om communicatie over lange afstand te overbruggen.

Noodstations stonden deze avond opgesteld in Knokke-Heist en Blankenberge (beide door leden van Vlaamse zusterorganisatie RCO-Knokke-Heist) evenals Sint-Maartensdijk, Haamstede en Biggekerke.

In Biggekerke in de bunker van de VRON afdeling Vlissingen stond het DRCC opgesteld (DRCO Regionaal Coördinatie Centrum), in Haamstede stond op een toren de TTD op 40 meter hoogte opgesteld nabij de BB Bunker. 

De oefening bestond uit het opnemen- en uitgeven van signaalrapporten op zowel VHF als UHF. Berichten werden daarna met gebruik van het berichtenformulier verspreid via de ether. 

De oefening begon met rechtstreekse contacten tussen de deelnemende stations, later is gebruik gemaakt van de TTD (repeater). Daar waar uiteraard geen rechtstreeks contact kon worden gemaakt tussen Blankenberge en Sint-Maartensdijk, lukte die wel prima met gebruik van de VHF-UHF repeater in Haamstede.

Het bleek weer een goede leerzame oefening betreffende noodcommunicatie tussen dit keer Zeeuwse- en oost-Vlaamse zendstations. 

DRCO oefening ProRail en provincie

Donderdagavond 16 april stond de maandelijkse oefening in het teken van treinen en boten. Een storing van ProRail op de Zeeuwse Lijn was aanleiding om drie mobiele stations van DRCO te stationeren op het NS station in Vlissingen, de Arne-spoorbrug bij Arnemuiden en een spoorwegovergang bij ’s-Heer Arendskerke.

Via live-berichtgeving van vertrekkende- en voorbijrijdende treintijden kon men tijdens de storing van ProRail toch op de hoogte zijn van de locaties van rijdend materieel. Met de actuele gegevens kon de brugwachter precies weten wanneer de spoorbrug over het Arnekanaal open of dicht moest zijn. Het scheepvaartverkeer tussen het Kanaal door Walcheren en Arnemuiden kon tijdens deze storing gewoon gebruik blijven maken van de spoorbrug. 

Leuk aan deze oefening was de live berichtgeving van vertrekkende en voorbijrijdende treintijden die de deelnemende noodstations zelf moesten doorspelen aan de andere deelnemende stations.

Gemeentehuizen Zeeuws-Vlaanderen getest

Donderdagochtend 16 april zijn de drie gemeentelocaties in Zeeuws-Vlaanderen weer getest tijdens het jaarlijks bezoek van DRCO.

Allereerst is het stadhuis aan de Grote Markt in Hulst bezocht. Daar waren de signalen op zowel VHF als UHF prima naar ons controlestation in Vlissingen. Later deze ochtend is aan het Oostelijk Bolwerk in Terneuzen het stadhuis aan de Westerschelde bezocht. Deze locatie, midden in Zeeuws-Vlaanderen, heeft altijd goede signalen naar noord- en midden Zeeland. Zo ook vandaag weer. Net na de middag is het gemeentehuis in Oostburg bezocht.

Alle Zeeuwse gemeentelocaties hebben een vaste antenne t.b.v. noodcommunicatie bij ernstige calamiteiten of uitval infra. Een actiecentrum DRCO is in elke locatie aanwezig om snel en adequaat noodberichten te kunnen verzenden en ontvangen. Naast de 13 Zeeuwse gemeentelocatie is er ook een vaste antenne op de brandweerkazerne Koegors (Terneuzen) geplaatst. Onlangs is er ook op de nieuwe antennemast van Omroep Zeeland een antenne geplaatst t.b.v. noodcommunicatie in Zeeland.

Lezing Winlink brandweer Wolphaartsdijk

Donderdagavond 19 februari stond de maandelijkse DRCO avond in het teken van Winlink. Met ruim 20 mensen waren we voor de tweede maal te gast in de brandweerkazerne Wolphaartsdijk, onderdeel van de veiligheidsregio Zeeland. Deze brandweerpost beslaat met de aanwezige tankautospuit het noordwestelijk gebied van Zuid-Beveland, en heeft als specialisatie een regionale meetploeg van de WVD (Waarschuwings- en Verkenningsdienst).

Na de maandelijkse mededelingen van de stuurgroep begon de lezing. Het Winlink systeem is een wereld omvattend netwerk dat de VHF, UHF en HF Radio Message Servers aan elkaar koppelt via het Internet. Via deze verschillende RMS stations (Radio Message Server) kunnen zendamateurs vanuit gebieden met stroomuitval berichten verzenden naar RMS opstappunten buiten het incident gebied.

Als voorbeeld waren verschillende Winlink stations opgebouwd in de kazerne van de brandweer Wolphaartsdijk. Drie verticale antennes waren met coaxkabel verbonden met drie laptops die op hun beurt weer waren verbonden met een VHF mobilofoon. Deze waren samen met een accu verpakt in drie uitruk koffers die DRCO gebruikt voor noodcommunicatie. Vanuit deze locatie kon met gemak het RMS station in Vlissingen worden bereikt (via VHF) waarmee het mogelijk was om berichten heen- en weer te versturen vanuit Wolphaartsdijk naar ‘de rest van de wereld’.

De aanwezigen konden op deze manier kennis maken met de hard- en software die DRCO kan gebruiken, zodat in de nabije toekomst meer DRCO amateurs op pad kunnen worden gestuurd met een mobiel Winlink station. Voordeel hiervan (ten opzichte van spraak) is dat in een kortere tijd meerdere berichten kunnen worden verzonden van/naar de meldkamer en het ROT (Regionaal Operationeel Team) van de veiligheidsregio Zeeland in Middelburg en o.a. de 13 gemeentehuizen in Zeeland. 

Al enkele jaren geleden zijn de 13 Zeeuwse gemeentehuizen, het gebouw van de veiligheidsregio Zeeland (meldkamer) in Middelburg evenals de brandweerkazerne Koegors in Terneuzen voorzien van een vaste antenne-opstelling  (verticale VHF/UHF antenne) zodat DRCO op genoemde locaties binnen 5 minuten na aankomst operationeel kan zijn. Primair blijft spraak het middel om berichten te versturen van point to point, secundair kan gebruik wordne gemaakt van Winlink.

DRCO dankt de organisatie van brandweer Wolphaartsdijk voor de gastvrijheid.

DRCO op open dag Watersnoodmuseum

Op zaterdag 7 februari 2015 was er voor het derde jaar in rij een open dag in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk, waar we ook weer als DRCO aanwezig waren. 

Het was dit jaar wederom een leuke gelegenheid om onszelf te mogen promoten, de link te leggen tussen toen en nu en de aanwezige bezoekers van informatie te voorzien wat wij als DRCO aan noodcommunicatie kunnen bieden. 

Naast de uitgebreide promotiestand van DRCO waren ook dit jaar weer enkele zendamateurs aanwezig om een speciaal zendstation in de lucht te brengen, waarbij veel verbindingen zijn gemaakt met de speciale toegewezen roepletters.

Sponsoring van P2000shop

De P2000shop heeft onlangs 25 accu’s beschikbaar gesteld voor de vrijwilligers van DRCO.

Zij ontvingen eerder van de overheid een serie gebruikte Galaxy pagers die nog goed functioneerden maar waarvan de accu’s hun beste tijd hadden gehad. Met deze donatie kunnen de vrijwilligers van DRCO ook de komende jaren 24 uur per dag bereikbaar zijn voor bijstand t.b.v. noodcommunicatie aan o.a. de Veiligheidsregio Zeeland en de 13 Zeeuwse gemeenten.

De organisatie van DRCO dankt de P2000shop voor haar donatie.


www.p2000shop.nl

DRCO in Vakblad Verbinding

Onlangs heeft DRCO bezoek gekregen van de redactie van het vakblad Verbinding.

Tijdens de Wake Up oefening van begin december 2014 was redacteur Rob Jastrzebski getuige van de jaarlijkse oefening waar Defensie en DRCO vanuit de locatie van de Kerncentrale in Borssele (EPZ) op verschillende manieren noodcommunicatie beoefenden naar de buitenwereld zoals de veiligheidsregio en lokale gemeenten. 

Een verslag van het bezoek is terug te lezen in het decembernummer 2014 van het vakblad Verbinding (pdf), waarvan via onderstaande link het deel van DRCO terug te lezen is.

Artikel ‘Zeeuwse Noodcommunicatiespecialisten klaar voor ramp‘.

DRCO aanwezig bij Nautische Centrales

Woensdagmiddag 3 december 2014 is er na de Wake Up oefening nog een regionale oefening geweest in midden-Zeeland. Vanuit drie veldlocaties waren tijdelijke zendstations ingericht t.b.v. nautisch berichtenverkeer.

De drie posten stonden nabij de verkeerscentrale Hansweert, de verkeerscentrale Wemeldinge en het sluizencomplex in Veere. Van deze laatste locatie staat de Nautische Centrale op het sluizencomplex in Vlissingen.

Doel van de oefening was tijdelijk berichtenverkeer mogelijk maken voor de verkeersstromen van het kanaal door Walcheren en het kanaal door Zuid-Beveland.

De Verkeerscentrales van Hansweert en Wemeldinge worden normaliter lokaal bediend door Rijkswaterstaat, die van het kanaal door Walcheren door de provincie Zeeland.

Ook tijdens deze oefening bleek het weer prima mogelijk om met (minimaal) een 6 meter mastje regionale verbindingen te kunnen maken tussen enkele belangrijke ketenpartners van DRCO.

DRCO actief tijdens Wake Up 2014

Ook dit jaar was DRCO weer aanwezig bij de jaarlijkse Wake Up oefening. Woensdagochtend 3 december waren de mensen van DRCO actief vanuit het gemeentehuis Borsele in Heinkenszand, het DRCO Regionaal Coördinatie Centrum (meldkamer Middelburg) en het EPZ terrein in Borssele. Het Wake Up scenario betrof uitval van communicatielijnen vanuit het regelcentrum van de EPZ kerncentrale in Borsele naar verschillende regionale- en landelijke partners.

Omdat geen andere noodvoorziening acuut beschikbaar was, verzorgde een mobiel veldstation van DRCO de eerste uren de noodcommunicatie met o.a. het gemeentehuis in Heinkenszand en het Regionaal Coördinatie Centrum in Middelburg, waarna een verbindingseenheid van Defensie de communicatielijnen overnam. Tijdens de opbouw van deze verbindingseenheid nam DRCO al plaats in een van de containers, tot het moment dat Defensie de communicatie definitief overnam.

Steeds vaker komen Defensie en DRCO elkaar tegen op deze grote oefeningen, waardoor beide ketenpartners steeds beter op elkaar worden ingespeeld. Beide partners kijken weer uit naar een volgende keer!

Geslaagde internationale oefening

Donderdagavond 20 november 2014 heeft DRCO meegedaan aan een internationale oefening noodcommunicatie met enkele gemeenten, de veiligheidsregio Zeeland, de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid evenals haar partners RCO Knokke-Heist, Conteststation PI4DX en DARES regio Zuid-Holland-Zuid. Het jaarlijks oefenen met deze instanties is onderdeel van het jaarplan DRCO evenals het convenant met de veiligheidsregio Zeeland.

Gedurende deze avond waren voor de oefening ‘Kruisland’ verschillende posten geplaatst bij/in de gemeentehuizen van Schouwen-Duiveland (Zierikzee), Moerdijk (Zevenbergen) en Cromstrijen (Numansdorp). De veiligheidsregio Zeeland had een VC2 beschikbaar gesteld op de locatie Goese Sas. De VC2 van de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid was met mensen van DARES operationeel vanuit de eigen kazerne in ‘s-Gravendeel. In Dordrecht was het DARES Regionaal Coördinatie Centrum geactiveerd, in Klaaswaal was een extra mobiele radiopost gesitueerd. Daarnaast was bij het gemeentehuis in Numansdorp een grote VC met antenne-mast aanwezig van de firma Rijssen.

Mensen van Radio Communicatie Ondersteuning Knokke-Heist (RCO KN-H) waren aanwezig op de vaste locatie in Knokke-Heist als ook op de Nieuw Neuzenweg te Hoek (zeedijk) en vanuit Sint-Laureins. Zij waren gelinkt met de eenheden in Goese Sas en Zierikzee. In Walsoorden was het grote korte golf station aanwezig om deze avond ook eens op VHF en UHF uit te luisteren. 

De 10 zendstations waren via verschillende communicatielijnen aan elkaar gekoppeld, zowel via spraak als via Winlink (VHF en UHF). Dit laatste is te vergelijken met e-mailen via de ether. Hierdoor kunnen bij uitval van infrastructuur en netwerken grotere teksten worden verzonden van het ene station naar het andere station. Maar ook van- en naar het normale internet kunnen dan nog steeds berichten worden verzonden. Zelfs via de korte golf (HF) werden contacten gemaakt tussen enkele deelnemende stations. Ruim 50 zendamateurs, brandweermensen en enkele ambtenaren deden deze donderdagavond mee aan de internationale oefening noodcommunicatie. Vanuit West-Vlaanderen, Zeeland, Midden West Brabant en Zuid-Holland-Zuid werden berichten van- en naar elkaar verzonden. Het bleek een succesvolle avond voor alle deelnemende organisaties!

Symposium ‘De kracht van samen’

Rampen en crises kunnen leiden tot veel schade. Hoe groot die schade is, hangt mede af van de veerkracht van een gemeenschap. Maar wat bedoelen we met veerkracht, hoe kunnen we deze meetbaar maken én vergroten? Wie doet wat als het fout gaat en hoe sluit dat aan bij de professionele hulpverlening? Allemaal vragen die aan bod zijn gekomen tijdens het symposium ‘De kracht van samen’ op 30 oktober 2014. Van DRCO was ook een afvaardiging.

Er waren zo’n zestig mensen aanwezig, waaronder professionals op het gebied van veiligheid, water, ruimte en vrijwilligersorganisaties zoals dorpsraden en DRCO. Van deze laatste waren aanwezig het secretariaat, de liaison Gemeente Zaken en de Kerninstructeur. Het symposium bestond uit 2 delen. Tijdens het eerste deel gaven diverse sprekers uitleg over het onderzoeksprogramma Resilient Deltas en werden de eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd. Tijdens het tweede deel, de workshops, gingen de aanwezigen zelf aan de slag met één van de zes thema’s. Hier kwam een aantal goede en uitvoerbare ideeën naar voren over hoe professionals, vrijwilligers en burgers in de toekomst meer samen kunnen werken.

Meer informatie, beelden en presentaties over ‘De kracht van samen’

DRCO ingezet voor stoorsignaal marifoon

Donderdagavond 25 september is DRCO ingezet voor het zoeken naar een stoorsignaal op marifoonkanaal 14. Doordat communicatie op dit verkeerskanaal vrijwel onmogelijk was, en het stoorsignaal vermoedelijk uit de jachthaven van Breskens kwam, heeft de KNRM i.s.m. Rijkswaterstaat en de veiligheidsregio Zeeland enkele mensen van DRCO laten oproepen om het signaal te gaan uitpeilen.

Nadat de mensen van DRCO in de buitenhaven van Vlissingen waren opgehaald door de reddingboot Zeemanshoop begon het uitpeilen van het signaal tussen de honderden zeil- en motorboten in de jachthaven van Breskens. Binnen het uur lukte het de mensen van DRCO, i.s.m. enkel opstappers van de KNRM, om het juiste zeiljacht te vinden waar de marifoon in storing stond. 

Door deze goede samenwerking tussen de KNRM en DRCO was de storing relatief snel opgelost en kon het marifoonkanaal 14 weer worden gebruikt.

Bovenstaande inzet kwam mede tot stand vanwege een proef met radiopeilen die DRCO momenteel doet i.s.m. enkele nautische ketenpartners in Zeeland.

Link naar: http://www.knrm.nl/waar-wij-zijn/reddingstations/breskens/reddingrapporten/speld-in-een-hooiberg-64a4b1afb0

DRCO bezoekt Omroep Zeeland

Maandagavond 22 september heeft een grote delegatie van DRCO een bezoek gebracht aan Omroep Zeeland.

Omroep Zeeland is de regionale omroep van Zeeland, en heeft haar radio- en televisiestudio’s evenals de redactie aan de Kanaalstraat te Oost-Souburg. Gedurende drie uur kregen de leden van DRCO uitleg over met name de technische achtergrond te horen én te zien van de Zeeuwse omroep, en kreeg men een beeld welke nood oplossingen er zijn bij eventuele uitval van infrastructuur.

Net als DRCO heeft ook Omroep Zeeland een taak in de rampenbestrijding. Omroep Zeeland is de regionale rampenzender, die bij grootschalige incidenten een bijdrage kan- en zal leveren voor zowel de veiligheidsregio, de 13 gemeenten als ook de Zeeuwse inwoners.

Het bezoek aan Omroep Zeeland was enorm leerzaam. In november zal DRCO bij Omroep Zeeland een presentatie geven, zodat andere technici en belangstellenden van de omroep een beeld krijgen wat DRCO zoal kan betekenen voor de regio.

Vervolgsessie onderzoek ‘Resilient Deltas’

Maandag 25 augustus was een DRCO delegatie aanwezig bij het vervolgonderzoek ‘Resilient Deltas’ van de eerder gehouden sessie op 24 april dit jaar. Diezelfde groep DRCO leden gaven toen een bijdrage aan een workshop in het kader van het onderzoek naar veiligheid, veerkracht en zelfredzaamheid.

Dit keer werden met functionarissen van de brandweer Zeeland en DRCO verschillende scenario’s besproken en doorgelicht. Ook hier kwamen weer mooie leermomenten voor de organisatie van de HZ. Op 30 oktober is het eindcongres met de resultaten van het uitgebreide onderzoek.

Meer informatie via de link: www.hz.nl

RESCUE Vlissingen 2014 prima verlopen

Woensdag 16 juli was de 9e editie van RESCUE Vlissingen alwaar voor de tweede keer DRCO aanwezig was met een informatiestand. 

RESCUE Vlissingen is elke twee jaar op de boulevards van Vlissingen, bol van alle hulpverleningsdiensten uit binnen- en buitenland. Naast static shows zijn er veel demonstraties in de lucht, in het water, op het strand en op de boulevards. Naast o.a. de aanwezigheid van KNRM, Reddingsbrigade, brandweer, ambulance, GHOR en politie is ook DRCO inmiddels een bekende ketenpartner binnen de veiligheidsregio Zeeland.

Terwijl ambulances, brandweerwagens, politievoertuigen en KNRM reddingboten dagelijks worden ingezet voor incidenten staan de eenheden van de GHOR (Ambu- en Sigma team) en de DRCO (gelukkig) alleen maar paraat en hoeven zij vrijwel nooit te worden ingezet. Juist bij de grootschalige incidenten komen zij in actie. Is het voor de GHOR bij grootschalige incidenten met veel gewonden, de mensen van DRCO komen na hun P2000 alarmering in actie bij o.a. langdurige uitval van infrastructuur.

Juist daarom is het goed dat burgers en ketenpartners op zo’n dag als RESCUE Vlissingen kunnen kennismaken met de organisatie DRCO, en krijgen zij een blik in de keuken van de mogelijkheden betreffende noodcommunicatie in Zeeland en West-Brabant.  

Oefening met DARES Zeeland

Donderdagavond 15 mei heeft DRCO een communicatie oefening gehouden in de gemeenten Middelburg en Veere. Bij deze oefening waren zowel mensen van DRCO als van DARES Zeeland aanwezig.

De mobiele posten van DARES Zeeland en DRCO stonden opgesteld langs het gemeentehuis in Domburg en de Bachtensteene in Middelburg. Door gebruik van enkele 6-meter mastjes verliep de communicatie tussen de binnenstad van Middelburg en het gemeentehuis Domburg prima. 

Later dit najaar zal er een grote oefening plaatsvinden met DRCO en enkele DARES regio’s, veiligheidsregio’s en gemeenten.

HZ zoekt samenwerking met DRCO

Donderdag 24 april heeft DRCO een bijdrage geleverd aan een workshop in het kader van het onderzoek naar veiligheid, veerkracht en zelfredzaamheid.


Het ging om een scenario wateroverlast/overstroming, waarbij met drie mensen van DRCO en enkele mensen van de Delta Academy (HZ) is gekeken wat de consequenties zijn van de verstoring in het dagelijks leven. Daarbij heeft men gekeken hoe men als ‘burger’ kan samenwerken met hulpdiensten, Veiligheidsregio, gemeente etc. en wat men kan verwachten van deze partijen.

Het was een leerzame workshop wat komende maanden zeker nog een vervolg zal krijgen in de vorm van enkele vervolgsessies met o.a. ketenpartners.

Oefening belcirkel en uitgangstellingen

Donderdagavond 17 april 2014 stond de oefening in het teken van de belcirkel en de UGS. De leden van groep Noord werden gebeld om uit te rukken naar verschillende UGS (uitgangsstellingen) waarna men in verschillende ploegen naar een locatie werden gedirigeerd. Anderen moesten opkomen bij het DRCC (actiecentrum/sectie DRCO).

Zo moest een DRCO team naar de brandweerkazerne Goes, gelegen aan de Oranjeweg. Aldaar is een mastje van 6 meter opgezet. Het andere team ging naar het politiebureau Middelburg, gelegen achter de Houttuinen. Op beide locaties heeft men een mastje gebruikt om contact te leggen met het DRCC in Middelburg. De oefening verliep deze avond prima.

DRCO op VRZ themadag Industrie

Woensdagmiddag 16 april was DRCO aanwezig op de themadag Industrie welke was georganiseerd door de veiligheidsregio Zeeland en DOW Chemical Benelux.

Die middag waren zo’n 80 belangstellenden aanwezig uit de wereld van de brandweer, gemeenten (bevolkingszorg) en verschillende Zeeuwse industriële bedrijven. Daarnaast was er een afvaardiging van zowel RCO Knokke-Heist als ook van DRCO .


Er waren die middag presentaties van o.a.:

– de organisatie van LEC Transportveiligheid (NFI)

– de ontwikkelingen rond de brandstof LNG (DCMR)

– de organisatie van de nieuwe Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)

– de organisatie van de incidentbestrijding in de Antwerpse haven (brandweer)

– de organisatie van de Delta Radio Communicatie Ondersteuning

– de brandweer DOW

Convenant ondertekend

Woensdagochtend 16 april 2014 is in de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland in de raadszaal het convenant tussen de Veiligheidsregio Zeeland en DRCO ondertekend.

Hiermee wordt na 2 jaar onderhandelen de samenwerking officieel bevestigd.

Klik hier voor het interview met Dan de Bruijn, vrijwilliger bij DRCO en medewerker van VRZ.

Oefening met VC-2 Westdorpe en PI4DX

Donderdagavond 20 maart 2014 stond de oefening in het teken van het scenario ‘Volkerak’, waar eenheden van DRCO en RCO-Knokke-Heist hun mobiele posten hadden in o.a. Yerseke, Halsteren en Bergen op Zoom.

Vaste posten waren ingedeeld in Bergen op Zoom, Knokke-Heist en Walsoorden. Vanuit Bergen op Zoom was het Regionaal Coördinatiecentrum actief. De verbindingen liepen onderling via VHF, maar ook via de korte golf (HF) werden deze avond verbindingen verzorgt.

De VC-2 van de brandweer Westdorpe stond opgesteld bij het zendstation van PI4DX in Walsoorden. Hier vanuit werden berichten verzonden naar Bergen op Zoom en Knokke-Heist.

Jaarlijks oefent DRCO o.a. met de veiligheidsregio Zeeland, waaronder om beurten ook met de VC-2 wagens van Arnemuiden en Westdorpe. Daarnaast maakt DRCO regelmatig gebruik van het eigen sectie DRCO (actiecentrum) aan de Segeerssingel te Middelburg.

DRCO op open dag Watersnoodmuseum

Op zaterdag 8 februari 2014 was er voor het tweede jaar in rij een open dag in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk, waar we ook nu als DRCO aanwezig waren. Naar aanleiding van onze succesvolle presentatie in het Watersnoodmuseum met de DRCO stand en het special event station PA60WNR in 2013, werden we gevraagd om ook in 2014 acte de presence te geven.

Uiteraard gaven we daar graag gehoor aan. Het was een leuke gelegenheid om onszelf te promoten, de link te leggen tussen toen en nu en uiteraard weer een special call in de lucht te brengen. Zeker met het convenant tussen DRCO en de VRZ, wat nu is goedgekeurd, kwam deze uitnodiging op een goed tijdstip.

We waren aanwezig achterin het eerste caisson met de volgende zaken:

  • Promotiemateriaal van DRCO
  • Promotiemateriaal van de VERON
  • Een 19 set en twee moderne DRCO koffers om de link te laten zien tussen noodcommunicatie toen en nu.
  • Een TS680 met ZS6BKW antenne voor het “grote werk”
  • De grootste seinsleutel van Nederland is publiekstrekker maar ook om promotie te maken voor de Walk for Sophia.

Vanaf 10:00 kwamen de eerste bezoekers en kwamen, naast een aantal mensen uit Walcheren, Halsteren en Zeeuws Vlaanderen, ook de collega’s van RCO Knokke-Heist ons met een bezoek vereren.
Gedurende de dag mochten we veel bezoekers verwelkomen. Via de foto’s van de “flessenzender” (en het verhaal hierachter), het verhaal van de set van PA0PN (zendamateur tijdens de watersnoodramp) en de 19 set, kwamen we op de DRCO tafel waar we konden vertellen wat we nu doen en wat er nu, ondanks alle moderne verbindingsmiddelen, nog kan uitvallen.
Zowel het verhaal over de primitieve omstandigheden waaronder de zendamateurs in februari 1953 de verbindingen tot stand brachten als de toelichting wat DRCO heden ten dage kan betekenen, was voor voor veel mensen een openbaring en een aantal mensen vroegen om nadere informatie. Het was zonder meer een nuttige dag en we hebben weer kunnen laten zien waart we in 1953 toe in staat waren en in 2014 toe in staat zijn. Qua publiciteit mochten we ook dit jaar niet klagen; een interview op Omroep Zeeland radio, een nieuwsflits op Omroep Zeeland TV en een stukje in de PZC brachten ook hier DRCO weer op de kaart.
Met dank aan Peter Maartense, PA0MS, welke als vrijwilliger in het museum werkt. 

DRCO bijeenkomst in Bergen op Zoom

Donderdag 16 januari 2014 was de jaarlijkse bijeenkomst van de DRCO, dit keer in het Rode Kruis gebouw te Bergen op Zoom. 

Op deze avond is teruggekeken naar de activiteiten in 2013 en keken we vooruit met het nieuwe oefenplan 2014-2015 en zijn zowel de nieuwe kledinglijn als het frequentieplan besproken.

De komende jaren zal met name de Groep Oost zich gaan bezighouden met de samenwerking met enkele West-Brabantse gemeenten evenals de veiligheidsregio Midden West- Brabant. Ook de voorbereidingen van de komst van de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom heeft de aandacht. 

De Groep Zuid zal ook dit jaar op gebied van noodcommunicatie weer nauw samenwerken met RCO Knokke-Heist en het conteststation PI4DX in Walsoorden.

Oefening met Winlink en TTD

Donderdagavond 19 december 2013 hebben leden van DRCO een oefening gedraaid waarbij gebruik is gemaakt van een TTD op het stadskantoor in Goes. Doel was om over langere afstand noodcommunicatie te verzorgen tussen Zeeland en West-Brabant. In november was eerder een soortgelijke oefening.

In West-Brabant stond een veldstation van DRCO opgesteld langs de boulevard Noord in Bergen op Zoom. In Zeeland was een DRCO team aanwezig in het gemeentehuis in Domburg. Daarnaast was een team van DRCO aanwezig in het stadskantoor in Goes welke aldaar de TTD hebben gebruikt. Op deze manier konden eenheden van DRCO in Domburg en Bergen op Zoom zowel via UHF als VHF prima met elkaar communiceren.

Naast de spraakcommunicatie heeft men deze avond gebruik gemaakt van Winlink. Met dit mailprogramma kan men via de ether berichten overzenden via steunpunten die verbonden staan met internet. Zo kon de veldpost Bergen op Zoom contact leggen met een steunpunt in Hansweert, en had de eenheid in Domburg contact met het steunpunt Vlissingen.

Oefening met TTD Sint-Maartensdijk

Donderdagavond 21 november hebben leden van DRCO een oefening gedraaid waarbij gebruik is gemaakt van een TTD op de locatie Sint-Maartensdijk. Doel was om over langere afstand noodcommunicatie te verzorgen tussen Zeeland en West-Brabant.

In West-Brabant stonden veldstations van DRCO opgesteld bij de brandweerkazerne Roosendaal, de brandweerkazerne Moerdijk-Haven en de parkeerplaats langs de A58 bij de Wouwse Tol. In Zeeland stonden veldposten opgesteld langs de A58 bij parkeerplaats de Vierwegen en bij de locatie Zeelandnet in Kamperland.

Blijkende de oefening was het mogelijk om, gebruikmakend van zowel VHF als UHF, over langere afstand goede verbindingen te verzorgen tussen Zeeland en West-Brabant. Dit biedt goede perspectieven als over enkele jaren de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom in gebruik zal worden genomen.

Oefening met RCO Knokke-Heist

Op donderdagavond 24 oktober hebben leden van DRCO deelgenomen aan een communicatie oefening onder leiding van RCO Knokke-Heist. Een scenario van een aardverschuiving te Zeebrugge, alwaar elektriciteit en communicatie uitvielen en een gaswolkontsnapping volgde. Evacuaties en goede radiocommunicatie waren verreisd.

RCO Knokke-Heist en DRCO stonden samen in voor ruim 9 communicatieposten, waaronder DRCO veldposten in Oostburg en Zelzate (grens). Het sectie DRCO (bij de meldkamer Middelburg) was ook bezet t.b.v. de communicatie tussen de veiligheidsregio Zeeland en het coördinatiecentrum RCO in Knokke-Heist. In West-Vlaanderen waren verschillende mobiele RCO posten bij ziekenhuizen en gemeentelijke instanties in Moerkerke, Westkapelle(B), Sijsele en Knokke-Heist. 

Deze avond was er o.a. bezoek van enkele amateurs uit de regio De Panne, Nieuwpoort en Koksijde. Zij hadden belangstelling in de organisatie van noodcommunicatie door radioamateurs. Vanuit de overheid (politie en Rode Kruis) waren ook mensen aanwezig bij RCO-Knokke-Heist. Het was een zinvolle (internationale) communicatie oefening waar de samenwerking tussen RCO Knokke-Heist en DRCO prima verliep. 

Sinds oktober 2012 is er een nauwe samenwerking tussen DRCO en RCO Knokke-Heist. De Vlaamse amateurs kunnen o.a. hulp bieden bij calamiteiten in Zeeuws-Vlaanderen, andersom kan DRCO hulp en ondersteuning bieden in West-Vlaanderen.

Oefening Noorddijk

Donderdag 19 september was (na de zomervakantie) de eerste oefenavond waar we als DRCO o.a. gebruik hebben gemaakt van de locatie PI4DX in Walsoorden.

Sinds deze zomer kunnen we aldaar t.b.v. noodcommunicatie gebruik maken van een veticale X-200 vhf-uhf antenne, staand op een antennemast van ruim 15 meter. Vanuit deze locatie zijn naast de vhf en uhf mogelijkheden ook prima HF (korte golf) mogelijkheden met het enorme aanwezige antennepark.

Veldstations van DRCO waren deze donderdagavond te vinden langs de A58 (Wouwse Plantage), aan de Karelpolderweg (Krabbendijke), aan de N286 (Lepelstraat) en op de parking van het gemeentehuis in Domburg. RCO Knokke-Heist was vanuit de vaste locatie aanwezig bij de oefening.

Het bleek dat alle stations goed te werken waren vanuit de locatie PI4DX in Walsoorden, wat natuurlijk een mooi gegeven is bij eventuele reële uitval van nutsvoorzieningen.

Foto’s zijn te vinden via https://www.drco.nl/onlinebeeldbank/index.php?cat=90

Lezing Bevolkingszorg op kazerne Borssele

Donderdag 20 juni 2013 waren de leden van DRCO en RCO-KH aanwezig in de brandweerkazerne te Borssele voor een interessante lezing over de gemeentelijke processen bij calamiteiten.

DRCO en RCO-KH leden kunnen in opdracht van de veiligheidsregio en/of de gemeenten worden ingezet in zowel ons actiecentrum DRCC aan de Segeerssingel of in 1 of meerdere gemeentelocaties.
Bij beider organisaties zijn meerdere calamiteiten organisaties, zoals het ROT en de secties Bevolkingszorg aan de Segeerssingel. Daarachter zitten het COPI en andere instanties.

Menno van de Wetering heeft aan de hand van een presentatie, een korte film en een aantal “doe opdrachten”, de aanwezigen meegenomen in de wereld van de gemeentelijke processen.

Menno is specialist opleiden en oefenen multidisciplinair binnen veiligheidsregio Zeeland, met als taakaccent bevolkingszorg. Als DRCO lid is er een grote kans dat wij bij een inzet in een gemeentehuis terecht zullen komen om vanaf daar de communicatie te verzorgen. Het is dan goed om te weten welke processen er zoal lopen binnen de bevolkingszorg.

Lezing bij Veron Zeeuws-Vlaanderen in Axel

Donderdag  23 mei 2013 was er een flinke afvaardiging naar Axel gegaan om de aanwezigen bij de bijeenkomst van de VERON afdeling Zeeuws-Vlaanderen te informeren over de activiteiten die DRCO zoal heeft uitgezet.

Naast Dan de Bruijn (die de lezing had voorbereid en de avond aan elkaar praatte)  waren ook aanwezig Michel Bleijenberg, Guus van Dooren, Berry de Clerck en Arnold van Troost.  In een presentatie kwamen de verschillende facetten aan bod van DRCO, die de aanwezigen een goed beeld gaven van de huidige situatie in Zeeland, maar zeker ook in Zeeuws-Vlaanderen.

Naast leden van de VERON afdeling Zeeuws-Vlaanderen waren ook andere belangstellenden aanwezig waaronder ook onze leden Harm Fokkens en Casper van Lieburg, beiden tevens operator van het zendstation PI4DX in Walsoorden.

Inmiddels hebben de eerste belangstellenden zich gemeld voor toenadering van de DRCO.

Oefening Brabantse Wal

Donderdag 16 mei 2013 was de eerste oefenavond waar we als DRCO ook op het grondgebied van West-Brabant aanwezig waren. Met de nieuwe politieregio Zeeland West Brabant en de nieuw te verwachten meldkamer in Bergen op Zoom zet DRCO in om ook noodcommunicatie te kunnen bieden  in West-Brabant.

Veldstations waren deze avond te vinden nabij de gemeentehuizen van Steenbergen, Bergen op Zoom, Hoogerheide en Kruiningen. Het DRCC zat deze avond in het gemeentehuis van Tholen.
Doel was om de verbindingen te testen tussen de meest oostelijke gemeentehuizen van Zeeland en de meest westelijke gemeentehuizen van West-Brabant. 

Oefening SLOE

Donderdagavond 21 maart 2013 is de oefening SLOE gehouden. Verschillende veldposten van DRCO stonden verspreid over de provincie Zeeland t.b.v. noodcommunicatie.

Voor het eerst is gebruik gemaakt van de VC2 van Zeeland Refinery. Een prima concept dat al eerder plaats vond met de VC2 eenheden van Zierikzee*, Arnemuiden en Westdorpe. 
Andere DRCO eenheden waren die avond ARKEMA (veldpost), Zeelandbrug Zierikzee (veldpost), RCO Knokke-Heist en de brandweerkazerne Borssele (DRCC).

Beelden via https://www.drco.nl/onlinebeeldbank/index.php?cat=72

*Inmiddels afgevoerd

Oefening midden-Zeeland

Donderdagavond 21 februari 2013 was de eerste oefening dit jaar dat de leden van DRCO op pad gingen naar verschillende gemeentelocaties. Doel van DRCO is om elk jaar tenminste 1 keer iedere gemeentelocatie (13) in Zeeland te bezoeken / beoefenen.

Het jaar is begonnen om de locaties in Vlissingen, Middelburg en Kapelle te bezoeken evenals Knokke-Heist. Verschillende berichten werden van de ene locatie naar de andere locatie.
Naast het berichtenverkeer is ook geoefend met het berichtenformulier.

60 jaar watersnoodramp

Zaterdag 2 februari 2013 was DRCO met een stand aanwezig in het watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Die week was het 60 jaar geleden dat de watersnoodramp voltrok.

Naast DRCO waren ook andere speciale activiteiten in het watersnoodrampmuseum, waaronder ook het speciale eventstation PA60WNR.

DRCO was dat weekend ook op Omroep Zeeland:
http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2013-02-02/359277/publieksdag-bij-watersnoodmuseum-ouwerkerk

Floot Aware Conference

Donderdag 31 januari 2013 was een delegatie van de stuurgroep DRCO te gast in het van der Valk hotel te Middelburg. Aldaar was de internationale Floot Aware Conference.

Een uitgebreide stand van DRCO gaf de bezoekers uit omliggende landen informatie over de mogelijkheden van noodcommunicatie bij uitval infra. Gedurende deze dag werden ook weer de nodige contacten gemaakt met mensen van de provincie Zeeland en de veiligheidsregio Zeeland.

Meer informatie vind je op http://www.flood-aware.com

DRCO in beeld: http://www.youtube.com/watch?v=KArvvL3lad8

Wake-Up oefening 2013

Woensdag 30 januari stond in het teken van de Wake Up oefening 2013 en een regionale DRCO oefening in noord- en midden Zeeland.

In de ochtend waren leden van DRCO aanwezig op de locaties brandweerkazerne Koegorsstraat Terneuzen, EPZ kerncentrale Borssele en de DRCC meldkamer Segeerssingel te Middelburg.
Vanuit de locatie Knokke-Heist was de organisatie van RCO Knokke-Heist aanwezig op de strekdam bij Thermphos. Doel was om berichtenverkeer te verzorgen bij uitval infra tussen Borssele en Middelburg.

In de middag was een regionale DRCO oefening gepland met veldstations in Ellewoutsdijk, Haamstede, Ouwerkerk, Oranjeplaat (veldpost RCO), de eigen RCO locatie Knokke-Heist en de Segeerssingel Middelburg. Na afloop was er een evaluatie met alle deelnemers in Middelburg.

Beelden via https://www.drco.nl/onlinebeeldbank/index.php?cat=65

Tabletop oefening

Donderdagavond 20 december 2012 stond in het teken van een tabletop oefening waar leden van DRCO (aan tafel) onderling berichten communiceerden.

Een van de voornaamste leermomenten was het gebruik van het berichtenformulier.
Het blijkt dat door regelmatig en onderling hiermee te oefenen de mensen vertrouwd raken met zowel het gebruik van het berichtenformulier als het ontvangen en/of verzenden van berichten.

Bereikbaarheidsoefening DRCO locaties Zeeuws-Vlaanderen

Woensdagochtend 12 december 2012 is er een geslaagde communicatie oefening gehouden in Zeeuws-Vlaanderen en West-Vlaanderen.

Vanuit de gemeentelocaties in Hulst, Terneuzen en Oostburg, de brandweerkazerne Koegorsstraat en de locatie van ON oost Kust ON6HC / RCO Knokke-Heist werden communicatie oefeningen gedaan zodat er een onderlinge radiokaart tot stand is gekomen. Daarnaast zijn deze ochtend de bereikbaarheidskaarten op orde gemaakt voor de komende update van het werkboek (jan 2013).

Oefening over langere afstand met repeater

Donderdagavond 15 november 2012 heeft DRCO een oefening gehad met de veiligheidsregio Zeeland, de gemeente Goes en de gemeente Tholen.

Een TTD (repeater) van VHF/UHF in Goes was de schakeling tussen de gemeentelocaties van Goes en Tholen evenals de locaties van de verbinding/commandowagens in Veere en Sas van Gent.  De VC2’s werden hiervoor bemenst door de brandweerposten van Arnemuiden en Westdorpe.

Deze avond was ook de eerste oefening waar zendamateurs uit Knokke-Heist meededen.  Een mobiele veldpost voorzien van een pompwagen (aanhanger met antennemast) was afgereisd naar Sas van Gent om deel te nemen naast de VC2 van de brandweer.

Nieuwe RCO organisatie in West-Vlaanderen

Radio Communicatie Ondersteuning. Daar staat RCO voor. Sinds oktober 2012 is in Zeeland de organisatie DRCO opgericht. DRCO staat voor Delta Radio Communicatie Ondersteuning.

Delta beslaat de regio Zeeland, Midden-West-Brabant en het stromingsgebied Haringvliet/Volkerak. Daarnaast kennen we nu sinds kort ook rond Knokke-Heist Radio Communicatie Ondersteuning.
Amateurs van ON Oost Kust http://www.onz.be zullen de komende maanden hun eigen RCO gaan opbouwen, i.s.m. de lokale- en regionale overheid. Meer info via  http://www.rco-knokke-heist.be

Voordelen van het gebruik van de locatie Knokke-Heist van ON6HC zijn o.a:

Goed bereik voor geheel West Zeeuws-Vlaanderen
Goed bereik voor achterland (West-Vlaanderen)
Goed bereik voor internationale HF verbindingen

PI4DX Walsoorden beschikbaar voor noodcommunicatie

Sinds kort zijn er goede contacten met de mensen van conteststation PI4DX (Walsoorden).
Deze contestgroep heeft uitstekende mogelijkheden voor HF verbindingen, waarvoor enkele grote antennemasten en HF antennes beschikbaar staan.

Medio zomer 2013 is het de bedoeling dat een V-2000 antenne op een van de hoge (30m) masten zal worden geplaatst, zodat in de toekomst ook in het oostelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen een goed regionaal amateurstation (net als ON6HC in Knokke) beschikbaar is voor noodcommunicatie.
Voordeel is dat een aggregaat al onderdeel uitmaakt van het station in Walsoorden.

Voordelen van het gebruik van de locatie van PI4DX zijn o.a:

Goed bereik voor geheel Oost Zeeuws-Vlaanderen / Oost Zeeland / West-Brabant
Goed bereik voor achterland (Antwerpen en Oost-Vlaanderen)
Goed bereik voor nationale- en internationale HF verbindingen

Meer info op www.pi4dx.com 

VRZ netwerkdag 27 oktober 2012

Zaterdag 27 oktober vond de informatiemarkt “Water en Veiligheid” plaats namens de veiligheidsregio Zeeland waarbij verschillende organisaties aanwezig waren.

Naast een aantal overheidsinstellingen waren onder andere DRCO, de KNRM en de Reddingsbrigade aanwezig met daarbij demonstraties in de binnenhaven. Daar lagen ook schepen van zowel de Koninklijke Marine als van Rijkswaterstaat (commandovaartuigen). Hier werden ook de eerste contacten gemaakt met de organisatie van het watersnoodmuseum in Ouwerkerk.

DRCO had een uitgebreide informatiestand waarbij belangstellenden kennis konden maken met alles wat te maken heeft met noodcommunicatie. Onder de belangstellenden waren o.a. een afvaardiging van ON oost Kust, medewerkers van defensie en mensen van de provincie. Ook heeft de nieuwe directeur veiligheidsregio Zeeland, mevrouw Gerrie Ruijs, kennis gemaakt met DRCO.

Voor DRCO was dit een geslaagde dag!